Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

9-11 September 2015 – Kazan, RUSSIA

Session papers

SESSION 7C: Girişimcilik

Session Chair: Prof. Dr. Ahmet İncekara

11 September 2015 — 16:00-17:30


Online link:


16:00–16:20   #1307
Toplumsal Kalkınma ve Kadın Girişimciliği Üzerine Bir Araştırma
A Research on Community Development and Women Entrepreneurship
- Prof. Dr. Feyzullah Eroğlu (Pamukkale University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Hatice Çoban (Pamukkale University, Turkey)
- Mr. Mustafa Koç (Pamukkale University, Turkey)

16:20–16:40   #1224
Eğitim ve Kültürün Girişimciliğe Etkisi: Geçiş Ekonomilerinden Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerine Yönelik Saha Araştırması
The Effect of Entrepreneurship Education and Culture, the Transition Economies of Field Research for University Students in Kyrgyzstan
- Asst. Prof. Dr. Çağatay Karaköy (Cumhuriyet University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Necati Alp Erilli (Cumhuriyet University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Sema Babayiğit (Melikşah University, Turkey) *
- Emine Rabia Ersoy (Cumhuriyet University, Turkey)

16:40–17:00   #1191
Küreselleşme Sürecinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ve İstihdam Yapıları: Yalova Örneği
Small and Medium Sized Enterprises and Their Employment Structures in the Process of Globalization: Yalova Sample
- Assoc. Prof. Dr. Orhan Koçak (Yalova University, Turkey)
- Prof. Dr. Eyüp Zengin ( University, Turkey) *
- Mrs. Hande Oğuz Karademir (Yalova University, Turkey)

17:00–17:20   #1254
Değişim Mühendisliği Temelinde Muhasebe Bürolarının Reorganizasyonu: İstanbul’daki Serbest Muhasebeci Mali Müşavirliklerde Bir Araştırma
Reorganization of Re-engineering Depending Accounting Firm: A Study in Public Accountancy in Istanbul
- Asst. Prof. Dr. Cihat Kartal (Kırıkkale University, Turkey)
- Assoc. Prof. Dr. Recep Yücel (Kırıkkale University, Turkey) *
- Prof. Dr. MUSTAFA KARA (ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ , Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kazan Federal University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank