Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

9-11 September 2015 – Kazan, RUSSIA

Session papers

SESSION 6E: Kalkınma I

Session Chair: Prof. Dr. Cevat Gerni

11 September 2015 — 14:00-15:30


Online link:


14:00–14:20   #1244
Ülkelerin İnsani Gelişmişlik Endeksi Değişkenlerine Göre Etkinliklerinin İncelenmesi
An Investigation of Country Efficiencies as to Human Development Index Variables
- Prof. Dr. Selim Başar (Atatürk University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Murat Eren (Atatürk University, Turkey)
- Assoc. Prof. Dr. Miraç Eren (Ondokuz Mayıs University, Turkey)

14:20–14:40   #1266
Beşeri Sermaye Harcamaları: Türkiye’de Yaşanan Gelişmeler ve Sonuçlar Üzerine Bir İnceleme
Human Capital Spending: A Review on the Developments and the Results in Turkey
- Assoc. Prof. Dr. Haşim Akça (Çukurova University, Turkey) *

14:40–15:00   #1225
Bilgi Ekonomisi Sendikal Hareketin Sonu Mu?
Is Knowledge Economy the End of Union Action?
- Prof. Dr. Adem Kalça (Karadeniz Technical University, Turkey) *

15:00–15:20   #1179
Kuznet Eğrisi Bağlamında Türkiye’de Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisinin Analizi
Analysing the Relationships between Financial Development and Income Inequality in Turkey as a Parallel of Kuznet Curve
- Assoc. Prof. Dr. Utku Altunöz (Sinop University, Turkey) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kazan Federal University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank