Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

9-11 September 2015 – Kazan, RUSSIA

Session papers

SESSION 6D: Mikroekonomi II

Session Chair: Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer

11 September 2015 — 14:00-15:30


Online link:


14:00–14:20   #1198
Kalite Kontrol Çemberleri Üzerine Kavramsal Bir Araştırma
The Conceptual Research on the Quality Control Circles
- Dr. Gülçin Özbay (Sakarya University, Turkey)
- Prof. Dr. Mehmet Sarıışık (Sakarya Applied Sciences University, Turkey) *

14:20–14:40   #1235
İş Görenlerin İş Yaşam Dengesine Yönelik Tutumlarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi
Impact on Organizational Commitment of Attitudes towards Work-Life Balance of Employees
- Prof. Dr. Ufuk Durna (Akdeniz University, Turkey) *
- Mr. Ali Babayiğit (Akdeniz University, Turkey)

14:40–15:00   #1428
Hasta Yatış Süreleri Açısından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Servisi’nin 2012 Yılı Analizi
Analysis of Cerrrahpaşa Medical School Hospital's Children Nephrology Service in Terms of Length of Stay in 2012
- Prof. Dr. Volkan Öngel (Beykent University, Turkey) *
- Mrs. Emel Duran (Beykent University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kazan Federal University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank