Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

9-11 September 2015 – Kazan, RUSSIA

Session papers

SESSION 6C: Finans

Session Chair: Prof. Dr. Murat Nişancı

11 September 2015 — 14:00-15:30


Online link:


14:00–14:20   #1278
Dolar Kuru’nun Borsa İstanbul-30 Endeksi Üzerindeki Etkisi ve Aralarındaki Nedensellik İlişkisinin İncelenmesi
Effects of USD Exchange Rate over the Istanbul Stock Market 30 Index and Investigation of the Relationship between Them
- Prof. Dr. Selçuk Kendirli (Hitit University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Muhammet Çankaya (Hitit University, Turkey)

14:20–14:40   #1435
Türkiye’de Bireysel Emeklilik Fonlarının Performansı ve Temel Yatırım Araçları ile Karşılaştırılması
Private Pension Fund Performance and Comparison with Basic Investment Instruments in Turkey
- Prof. Dr. Turgut Özkan (Doğuş University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Özge Demirkale (Beykent University, Turkey) *

14:40–15:00   #1360
Konsolide Finansal Tabloların Finansal Kuruluşların Performansı Üzerine Etkisi: Türkiye’deki Kuruluşlar Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma
The Impact of Consolidated Financial Statements on Performance of Financial Institutions: A Key Study from Turkey
- Prof. Dr. Turgut Çürük (Çukurova University, Turkey) *
- Mrs. Ayşe Tanyeri (Çukurova University, Turkey)

15:00–15:20   #1324
Mali Kurallar, Yaratıcı Muhasebe ve Mali Saydamlık: Geçiş Ekonomileri Üzerine Bir Değerlendirme
Fiscal Rules, Creative Accounting and Fiscal Transparency: An Evaluation on the Transition Economies
- Assoc. Prof. Dr. İlter Ünlükaplan (Çukurova University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Volkan Yurdadoğ (Çukurova University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Ebru Canıkalp (Çukurova University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kazan Federal University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank