Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

9-11 September 2015 – Kazan, RUSSIA

Session papers

SESSION 5D: Mikroekonomi I

Session Chair: Prof. Dr. Mehmet Sarıışık

11 September 2015 — 11:00-12:30


Online link:


11:00–11:20   #1437
Alanya’yı Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Ülke Gruplarına Göre Güvenlik Algılarının Analizi
Security Perceptions of the Tourists Visiting Alanya According to Their Home Country
- Asst. Prof. Dr. Muharrem Aksu (Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Ali Rıza Aktaş (Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Mehmet Özer Demir (Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Faruk Kerem Şentürk (Düzce University, Turkey)

11:20–11:40   #1440
Yükselen Bir Değer Olan Medikal Turizmin; Türkiye Ekonomisine Katkısı
Rising Medical Tourism with a Value; Contribution to Turkey’s Economy
- Ph.D. Candidate Vedat Moloğlu (Istanbul Aydın University, Turkey) *

11:40–12:00   #1423
Bişkek’te Faaliyet Gösteren Türk İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Sorunları
Human Resource Management Problems in Turkish Business in Bishkek
- Ph.D. Candidate Ömer Faruk Karaman (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

12:00–12:20   #1325
Bir Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Geleneksel Üretimi Yeniden Canlandırma Örneği: Yeşilyuva Ayakkabı Üretimi
Revitalization of Traditional Manufacturing as Rural Development Model: Yeşilyuva Shoe Manufacturing Case
- Prof. Dr. Ayşe İrmiş (Pamukkale University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Şeyma Gün Eroğlu (Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kazan Federal University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank