Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

9-11 September 2015 – Kazan, RUSSIA

Session papers

SESSION 5C: Uluslararası İlişkiler

Session Chair: Prof. Dr. S. Rıdvan Karluk

11 September 2015 — 11:00-12:30


Online link:


11:00–11:20   #1227
Kırımda Rus İşgalinden Sonra Rusya’ya Karşı Yaptırımların Ekonomik Sonuçları
The Economic Consequences of Sanctions against Russia after the Invasion of Russia in the Crimea
- Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer (İstanbul University, Turkey) *

11:20–11:40   #1297
Rus Dış Politikasında Sibirya Faktörü: Ekonomik Araçlar ve Jeopolitik Oyunlar
The Siberian Factor in the Russian Foreign Policy: Economic Instruments and Geopolitical Games
- Prof. Dr. Erhan Büyükakıncı (Galatasaray University, Turkey) *

11:40–12:00   #1400
Türkiye'de Uygulanan AB Hibe Destekli Projelerin İncelenmesi (2000-2015)
Investigation of EU Grant Funded Projects Implemented in Turkey (2000-2015)
- Ph.D. Candidate Hilal Abacı (Çankırı Karatekin University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Gizem Saray (Çankırı Karatekin University, Turkey)
- Prof. Dr. Hasan Akça (Çankırı Karatekin University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Levent Şahin (Çankırı Karatekin University, Turkey)

12:00–12:20   #1419
Avrupa Birliğinde Malların Serbest Dolaşımının İlkesinin Analizi
Analyzing the Free Movement of Goods Principle in European Union
- Prof. Dr. Ahmet Ay (Selçuk University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Fatih Ayhan (Selçuk University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Mustafa Gerçeker (Selçuk University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kazan Federal University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank