Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

9-11 September 2015 – Kazan, RUSSIA

Session papers

SESSION 5B: Bölgesel Ekonomiler I

Session Chair: Prof. Dr. Mustafa Kemal Değer

11 September 2015 — 11:00-12:30


Online link:


11:00–11:20   #1413
Kırgızistan Ekonomisi İçin İkiz Açık Hipotezinin Test Edilmesi
Testing the Twin Deficit Hypothesis for Kyrgyzstan Economy
- Asst. Prof. Dr. Damira Baigonushova (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

11:20–11:40   #1211
Türki Cumhuriyetlerin İş Yapılabilirlik Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Turkic Republics In Terms of Business Feasibility Potential
- Assoc. Prof. Dr. Serkan Dilek (Kastamonu University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Ali Konak (Karabük University, Turkey)

11:40–12:00   #1329
Orta Asya Türk Devletleri ile Türkiye Arasındaki Turizm Potansiyeli ve Ekonomi Açısından İncelenmesi
Tourism Potential between Central Asia Turkish Government and Turkey and examining it in Terms of Economy
- Mr. Muhammet Fatih Sancar (Siirt University, Turkey)
- Prof. Dr. Said Kıngır (Bartın University, Turkey)
- Mr. Mesut Soyalın (Siirt University, Turkey) *

12:00–12:20   #1362
Petrol Fiyatlarındaki Oynaklığın Dış Ticaret ve Milli Gelir Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş Bazı Avrasya Ekonomileri Üzerine Bir İnceleme
The Effects of Oil Price Volatility on Foreign Trade Revenue and National Income: A Comparative Analysis on Selected Eurasian Economies
- Asst. Prof. Dr. Müjgan Hacıoğlu Deniz (İstanbul University, Turkey) *
- Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer (İstanbul University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kazan Federal University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank