Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

9-11 September 2015 – Kazan, RUSSIA

Session papers

SESSION 4D: Çevre ve Enerji

Session Chair: Prof. Dr. Ayşe İrmiş

11 September 2015 — 09:00-10:30


Online link:


09:00–09:20   #1393
Küresel İklim Değişikliği Sorununun Çözümü İçin Yeni Bir Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışı
A New Approach to Sustainable Development Solution for Global Climate Change Problem
- Prof. Dr. Serdar Altınok (Gazi University, Turkey)
- Assoc. Prof. Dr. Emine Fırat (Aksaray University, Turkey) *
- Esra Soyu (Aksaray University, Turkey)

09:20–09:40   #1284
Yenilenebilir Enerji Tüketimi, İktisadi Büyüme ve Karbondioksit Emisyonu Arasındaki Nedensel İlişki: Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri Örneği
The Causal Relationship between Renewable Energy Consumption, Economic Growth and Carbon Dioxide Emissions: Evidence from Middle East and North Africa
- Prof. Dr. Ebru Çağlayan Akay (Marmara University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Raziya Abdiyeva (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan)
- Asst. Prof. Dr. Zamira Oskonbaeva (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

09:40–10:00   #1415
İnşaat Endüstrisinde Geri Dönüşüm Çalışmalarının Geliştirilmesi ve Ekonomi Üzerine Etkileri
The Development of Recycling in the Construction Industry and Its Effect on the Economy
- Asst. Prof. Dr. Fatih Kürşat Fırat (Aksaray University, Turkey) *
- Fahri Akbaş (Aksaray University, Turkey)

10:00–10:20   #1426
Nükleer Enerji Türkiye İçin Doğru Bir Tercih mi?
Is Nuclear Energy the Right Choice for Turkey?
- Asst. Prof. Dr. İsmail Güneş (Çukurova University, Turkey) *

10:20–10:40   #1237
Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma Açısından E-Atık Yönetiminin Önemi
The Importance of E-Waste Management In Terms of Environmental Economics and Sustainability
- Prof. Dr. Mehmet Marangoz (Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey)
- Prof. Dr. Asım Günal Önce (Dokuz Eylül University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Ali Emre Aydın (Muğla Sıtkı Koçman University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kazan Federal University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank