Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

9-11 September 2015 – Kazan, RUSSIA

Session papers

SESSION 4C: Uluslararası Ticaret II

Session Chair: Prof. Dr. Ahmet Ay

11 September 2015 — 09:00-10:30


Online link:


09:00–09:20   #1380
Telafi Hipotezi Türkiye İçin Geçerli midir?
Is the Compensation Hypothesis Valid for Turkey?
- Asst. Prof. Dr. Murat Can Genç (Karadeniz Technical University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Osman Murat Telatar (Karadeniz Technical University, Turkey)

09:20–09:40   #1219
İthalatta Haksız Rekabet ve Türkiye’de Anti-damping Uygulamaları
Unfair Competition in Imports and Anti-damping Practices in Turkey
- Asst. Prof. Dr. Hülya Göktepe (Anadolu University, Turkey) *

09:40–10:00   #1365
Kırgızistan’da Dış Ticaret ve Yurtdışından Transferlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Etkisi: ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
The Effect of Foreign Trade and Remittances to Gross Domestic Product of Kyrgyzstan: An ARDL Bound Testing Approach
- Asst. Prof. Dr. Junus Ganiev (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

10:00–10:20   #1207
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Dış Ticaret Politikalarının Önemi
Small and Medium Sizes Enterprises (SMEs) and Foreign Trade Policy
- Asst. Prof. Dr. İlkay Noyan Yalman (Cumhuriyet University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Mutlu Türkoğlu (Cumhuriyet University, Turkey)
- Dr. Yalçın Yalman (Cumhuriyet University, Turkey) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kazan Federal University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank