Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

9-11 September 2015 – Kazan, RUSSIA

Session papers

SESSION 3D: Hukuk II

Session Chair: Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu

10 September 2015 — 16:00-17:30


Online link:


16:00–16:20   #1190
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri ve Zorunlu Sendikalaşma
Occupational Health, Safety and Unionization in Mining Businesses
- Prof. Dr. Faruk Andaç (Çağ University, Turkey) *

16:20–16:40   #1265
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasının (CISG) Uygulama Alanı
Field of Application of United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods
- Prof. Dr. Adnan Deynekli (Bahçeşehir University, Turkey) *

16:40–17:00   #1217
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması Çerçevesinde Satıcının Kötü İfadan Doğan Sorumluluğu
The Liability of Seller for the Conformity of the Goods in Contracts of Sale According to United Nations Convention on Contracts for the International
- Prof. Dr. Çağlar Özel (Cyprus International University, TR of Northern Cyprus) *
- Ph.D. Candidate Dila Okyar (Hacettepe University, Turkey)

17:00–17:20   #1258
Milletlerarası Mal Satımlarında Sözleşmeden Dönme
Avoidance of the Contract at International Sales of Goods
- Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu (Özyeğin University, Turkey) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kazan Federal University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank