Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

9-11 September 2015 – Kazan, RUSSIA

Session papers

SESSION 3C: Uluslararası Ticaret I

Session Chair: Prof. Dr. Zekai Özdemir

10 September 2015 — 16:00-17:30


Online link:


16:00–16:20   #1300
Türkiye ile Rusya Federasyonu Serbest Ticaret Anlaşmasının İki Ülke Ticaretine Olası Etkileri ve Vergisel Yansımaları
Free Trade Agreement between Turkey and Russian Federation and its Possible Effects to these Countries’ Trade and Taxational Reflections
- Mr. Raşit Gültekin (Trakya University, Turkey) *
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Erkan Üyümez (Anadolu University, Turkey)

16:20–16:40   #1438
İhracat Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Rusya Örneği
Causality Relationship between Export and Economic Growth: The Case of Russia
- Asst. Prof. Dr. Özgür Uysal (Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey) *
- Mrs. Sultan Sat (Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey)

16:40–17:00   #1364
Türkiye’nin Avrupa Birliği Ülkeleri ile Endüstri-içi Ticaretinin Belirleyicileri: Çekim Modeli Sonuçları (1996-2013)
The Determinants of Turkey's Intra-Industry Trade with European Union Countries: The Gravity Model Results (1996-2013)
- Prof. Dr. Mustafa Kemal Değer (Karadeniz Technical University, Turkey) *
- Muharrem Akın Doğanay (Karadeniz Technical University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Osman Murat Telatar (Karadeniz Technical University, Turkey)

17:00–17:20   #1210
Türkiye-Rusya Dış Ticaretinin Sektörel Düzeyde Analizi
The Analysis of Turkey-Russia External Trade at the Sectoral Level
- Ph.D. Candidate Gizem Akbulut (Gümüşhane University, Turkey) *
- Candan Yılmaz (Gümüşhane University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kazan Federal University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank