Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

9-11 September 2015 – Kazan, RUSSIA

Session papers

SESSION 2C: Finansal Krizler

Session Chair: Prof. Dr. Ahmet İncekara

10 September 2015 — 14:00-15:30


Online link:


14:00–14:20   #1267
Küresel Finans Krizi Sonrasında Sermaye Piyasalarında Şeffaflığın Arttırılması: Türkiye Örneği
Increasing Transparency in Capital Markets after the Global Financial Crisis: The Case of Turkey
- Ph.D. Candidate Cüneyd Ebrar Levent (Istanbul Aydın University, Turkey) *

14:20–14:40   #1353
2000-2014 Yılları Arasında Türkiye ve Rusya’da Finansal Risklerin Temel Ekonomik Veriler Üzerine Etkilerinin Analizi
The Analysis of the Effects of Financial Risks in Turkey and Russia on Basic Economical Data between 2000-2014
- Dr. Yusuf Ziya Tengiz (Kadir Has University, Turkey) *
- Assoc. Prof. Dr. Emine Şule Aydeniz (Yeditepe University, Turkey)

14:40–15:00   #1363
Avrupa Borç Krizinin Makroekonomik Etkileri ve Türkiye
The Macroeconomic Effects of European Debt Crisis and Turkey
- Prof. Dr. Ahmet Ulusoy (Karadeniz Technical University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Mehmet Ela (Karadeniz Technical University, Turkey)

15:00–15:20   #1369
Regülasyon Teorilerinin Finansal Krizler Üzerindeki Etkileri
Effects of the Theory of Regulation on Financial Crisis
- Prof. Dr. Kamil Uslu (Doğuş University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner (Beykent University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kazan Federal University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank