International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA

Session papers

All times shown are for the time zone: St. Petersburg, RUSSIA

SESSION 7B: Uluslararası Ticaret III

Session Chair: Assoc. Prof. Dr. Serap Durusoy

Wednesday, 18 September 2013 — 16:00-17:30

16:00–16:15   #636
Krizin Orta ve Uzun Vadeli Yıkıcı Etkisi: Yükselen Korumacılık
Destructive mid- and long-term Side Effect of the Crisis: Rising Protectionism
- Assoc. Prof. Dr. Serap Durusoy (Izzet Baysal University, Turkey) *

16:15–16:30   #777
Avrupa Komşuluk Politikası’nın Ülkeler Üzerindeki Ekonomik Etkileri
Economic Effects of European Neighborhood Policy on Countries
- Asst. Prof. Dr. Esra  BALLI (Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Gülçin Güreşçi Pehlivan (Dokuz Eylül University, Turkey)

16:30–16:45   #766
Türkiye ve Avrasya Ekonomik Topluluğu Ülkelerinin Lojistik Performans İndekslerinin Karşılaştırılması ve Bazı Çıkarımlar
A Comparison and some Suggestions for Turkey’s and Eurasian Economic Community Countries’ Logistic Performance Index Scores
- Asst. Prof. Dr. Çiğdem Sofyalıoğlu (Celal Bayar University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Burak Kartal (Celal Bayar University, Turkey)

16:45–17:00   #740
Avrasya Ülkeleri’nde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Üzerine Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Dış Ticaret’in Etkisi: Panel Eşbütünleşme Analizi
The Effect of Foreign Direct Investment and Foreign Trade on Gross Domestic Product in Eurasian Countries: Panel Cointegration Analysis
- Ph.D. candidate Mehmet Songur (Tunceli University, Turkey) *
- Ph.D. candidate Demet Yaman (Hacettepe University, Turkey)

17:00–17:15   #746
İhracat Ve Ücretler Arasındaki İlişkinin Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması
An Examination of the Relationship between Exports and Wages for Turkey
- Ph.D. candidate Gürçem Oransay (Çukurova University, Turkey) *

Schedule and Program

Beykent University Turkish Central Bank TIKA