International Conference on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA

Session papers

SESSION 6C: Bölgesel Konular

Session Chair: Prof. Dr. Seda Şengül

— -


Online link:


02:00–02:15   #678
Geçiş Ekonomilerinde Girişimciliğin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri
Effects of Entrepreneurship on Economic Growth in Transition Economies
- Prof. Dr. Mine Gerni (Marmara University, Turkey)
- Prof. Dr. Murat Nişancı (Erzincan University, Turkey) *
- Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik (Beykent University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Ziya Çağlar Yurttançıkmaz (Atatürk University, Turkey)

02:15–02:30   #820
Türkiye ve Seçilmiş Bazı Bağımsız Devletler Topluluğu Ülkelerinde Sebze ve Meyve Ürün Grubunda Uluslararası Rekabet Gücü Analizi
Competitiveness Analysis of Selected Members of Commonwealth of Independent States and Turkey in Vegetables and Fruit Sector
- Assoc. Prof. Dr. Fahriye Öztürk (Gazi University, Turkey) *
- Ph.D. candidate Sıtkıcan Saraçoğlu (Gazi University, Turkey)
- Ph.D. candidate Işın Kortan (Hacettepe University, Turkey)

02:30–02:45   #729
Tüketim Toplumunun Çevresel Etkileri
Environmental Effects of the Consumerist Society
- Mrs. Naile Karakehya (Osmangazi University, Turkey) *

02:45–03:00   #824
Türkiye’de Kayıtdışı İstihdam Konusu Üzerine Teorik ve Ampirik Bir Çalışma
A Study on Informal Employment in Turkey from Theorical and Emprical Perspectives
- Mrs. Eren Gül Aydın (Beykent University, Turkey) *

Schedule and Program

Beykent University Turkish Central Bank TIKA