Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA

Session papers

SESSION 6B: Uluslararası Ticaret II

Session Chair: Prof. Dr. Muammer Tekeoğlu

Wednesday, 18 September 2013 — 14:00-15:30


Online link:


14:00–14:15   #774
Türkiye’nin İhracat Performansı: İhracat Hacminin Temel Belirleyicilerinin İncelenmesi (1995-2012)
Turkey’s Export Performance: Examining the Main Determinants of Export Volume (1995-2012)
- Prof. Dr. Mehmet Balcılar (Eastern Mediterranean University, TR of Northern Cyprus) *
- Prof. Dr. Harun Bal (Çukurova University, Turkey)
- Prof. Dr. Neşe Algan (Çukurova University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Mehmet Demiral (Ömer Halisdemir University, Turkey)

14:15–14:30   #783
Türkiye’nin İhracat ve İthalat Talep Fonksiyonlarının Rusya ile Dış Ticareti Bağlamında Analizi
Analysis of Turkey’s Export and Import Demand Functions within the Context of Foreign Trade with Russia
- Assoc. Prof. Dr. Rüştü Yayar (Gaziosmanpaşa University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Yunus Emre Birol (Cumhuriyet University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Yusuf Demir (Cumhuriyet University, Turkey)

14:30–14:45   #827
Avrupa Borç Krizinin Türkiye’nin İhracatı Üzerindeki Etkileri
The Effects of European Debt Crisis on Turkey’s Exports
- Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper (İzmir Demokrasi University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Ömer Faruk Biçen (Balıkesir University, Turkey)

14:45–15:00   #658
Firmalarda Süreç Yenileme Yaklaşımının İhracat Üzerine Etkileri
Renewal Process Approach to Companies Effects of Exports
- Asst. Prof. Dr. Ali Rıza İnce (Cumhuriyet University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Yücel Erol (Gaziosmanpaşa University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Enis Baha Biçer (Cumhuriyet University, Turkey)

15:00–15:15   #773
Türkiye ile Komşuları Arasındaki Ticaret Potansiyeli: Çekim Modeli Çerçevesinde Bir İnceleme
Turkey’s Trade with Neigbor Countries: A Gravity Model Analysis
- Mr. Sezai Ata (Presidency of Republic of Turkey - Presidency of Strategy and Budget, Turkey) *

Schedule and Program

Beykent University Turkish Central Bank TIKA