Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA

Session papers

SESSION 5D: Enerji ve Tabii Kaynaklar

Session Chair: Prof. Dr. İlyas Sözen

Wednesday, 18 September 2013 — 11:00-12:30


Online link:


11:00–11:15   #699
Avrasya Doğal Gaz Boru Hattı Projeleri Özelinde Kafkasya Üzerine Bir Değerlendirme
An Evaluation of Caucasian Countries with respect to Eurasian Natural Gas Pipeline Projects
- Assoc. Prof. Dr. Nuri Gökhan Toprak (Kırklareli University, Turkey) *

11:15–11:30   #723
Avrupa Birliği ve Enerji Arzı Güvenliği Açısından Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı
Security of Energy Supply for European Union and Trans Anatolian Natural Gas Pipeline Project
- Dr. Nuran Belet (Gazi University, Turkey) *

11:30–11:45   #691
Geçiş Sürecindeki Orta Asya Cumhuriyetlerinde Enerji Tüketimi ve Büyüme İlişkisi
The Relationship between Energy Consumption and Growth in the Transition Economies of Central Asian Republics
- Asst. Prof. Dr. Abdullah Özdemir (Adnan Menderes University, Turkey)
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Mercan (Adnan Menderes University, Turkey)
- Mr. Erkan Dendeş (Adnan Menderes University, Turkey) *

11:45–12:00   #701
Elektrikli ve Elektronik Atıkların Geri Dönüşümünde Tüketici Davranışları: İstanbul Örneği
Consumer Behavior in the Recycling of Electrical and Electronic Waste: The Case of Istanbul
- Asst. Prof. Dr. Aslı Okay Toprak (Kırklareli University, Turkey)
- Assoc. Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu (İstanbul University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Taha Eğri (Istanbul University, Turkey)
- Prof. Dr. Zekai Özdemir (Istanbul University, Turkey) *

12:00–12:15   #640
Doğu Akdeniz Enerji Kaynaklarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Ekonomisine Etkileri
The Effect of Eastern Mediterranean Energy Reserves on Economy of Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus
- Prof. Dr. Halil İbrahim Ülker (Atılım University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Poyraz Gürson (Atılım University, Turkey)
- Mr. Mustafa Kemal Topcu (Ankara Chamber of Industry, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Turan Erman Erkan (Atılım University, Turkey)

Schedule and Program

Beykent University Turkish Central Bank TIKA