International Conference on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA

Session papers

SESSION 5C: Turizm II

Session Chair: Prof. Dr. Sülün Evinç Torlak

— -


Online link:


02:00–02:15   #739
Ülke Kalkınmasında Marmaris Turizm Sektörünün Önemi Ve Rus Turistlerin Marmaris’i Tercih Etme Nedenleri
The Importance of Marmaris Tourism Industry on Development and Factors That Influence Russian Tourists in Choosing Marmaris
- Asst. Prof. Dr. Aziz Bostan (Adnan Menderes Üniversitesi, Turkey) *
- Ph.D. candidate Zehra Türk (Sıtkı Koçman University, Turkey)
- Ph.D. candidate Hande Akyurt Kurnaz (Sıtkı Koçman University, Turkey)

02:15–02:30   #747
Ulusal Otel Zincirinin Büyüme Başarısına İlişkin Bir Değerlendirme: Rixos Otel Zinciri
An Assessment on the National Hotel Chain Growth Success: The Case of the Rixos Hotel Group
- Prof. Dr. Ufuk Durna (Akdeniz University, Turkey) *
- Prof. Dr. Mehmet Emin İnal (Akdeniz University, Turkey)
- Dr. İhsan Kurar (Bağımsız Araştırmacı, Turkey)

02:30–02:45   #741
Stratejik İttifak Oluşumundaki Konaklama Sektöründe İşletmeler Arası İlişkileri Düzenleyici Faktörler ve Bir Model Önerisi
Inter-Organizational Relations in Hospitality Industry in the form of Strategic Alliance and a Model Suggestion
- Ph.D. candidate Nilüfer Vatansever Toylan (Kırklareli University, Turkey) *
- Prof. Dr. Fatih Semerciöz (Istanbul University, Turkey)

02:45–03:00   #759
Yabancı Turistlerin Güvenlik Algılarının Analizi:Alanya Örneği
Analysis of Security Perceptions of Foreign Tourists: The Case of Alanya
- Asst. Prof. Dr. Muharrem Aksu (Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Ali Rıza Aktaş (Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey)
- Ph.D. candidate Onur Oku (Akdeniz University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Faruk Kerem Şentürk (Düzce University, Turkey)

03:00–03:15   #758
Turizm ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Akdeniz Ülkeleri Üzerine Bir Panel Veri Analizi
Relationship between Tourism and Economic Growth: A Panel Data Analysis on Mediterranean Countries
- Asst. Prof. Dr. Ali Rıza Aktaş (Alanya Alaaddin Keykubat University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Fatih Kaplan (Mersin University, Turkey)
- Ph.D. candidate Seyfettin Kocaman (Akdeniz University, Turkey)

Schedule and Program

Beykent University Turkish Central Bank TIKA