International Conference on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA

Session papers

SESSION 5B: Uluslararası Ticaret I

Session Chair: Asst. Prof. Dr. Ramazan Kurtoğlu

— -


Online link:


02:00–02:15   #745
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın Bölgesel Entegrasyona Dönüşümünde Engelleyici Faktörler: Bölge İçi Ticaret Açısından Bir Değerlendirme
Disincentive Factors for Transformation of the Economic Cooperation Organization to Regional Integration: An Assessment Regarding Intra-regional Trade
- Assoc. Prof. Dr. Hamza Çeştepe (Bülent Ecevit University, Turkey) *
- Ph.D. candidate Tamer Güven (Bülent Ecevit University, Turkey)

02:15–02:30   #817
Dünya Ticaret Örgütüne Girişi Sonrasında Rusya ile Türkiye Arasındaki Ticari İlişkilerinin İncelenmesi
Examining the Turkish-Russian Trade Relations after Russia’s World Trade Organization Accession
- Asst. Prof. Dr. Burak Kartal (Celal Bayar University, Turkey) *

02:30–02:45   #661
Türkiye - Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü: 1996-2012 Dönemi Dış Ticaret İlişkileri
Turkey - Black Sea Economic Cooperation Organization: Foreign Trade Relations during the 1996-2012 Period
- Ph.D. candidate Cemal Ardıl (Istanbul Aydın University, Turkey) *

02:45–03:00   #647
Kültürün Ekonomik Kalkınmaya Etkisi ve Türkiye-Rusya Ekonomik İlişkisi
The Effect of Culture on Economic Development and Turkey-Russia Economic Relations
- Mrs. Emine Ebru Usta (Ministry of Family and Social Policies, Turkey) *

Schedule and Program

Beykent University Turkish Central Bank TIKA