Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA

Session papers

SESSION 4D: Çevre

Session Chair: Prof. Dr. Müslüme Narin

Wednesday, 18 September 2013 — 09:00-10:30


Online link:


09:00–09:15   #770
Kyoto Protokolü Esneklik Mekanizması: Emisyon Ticareti
Flexible Mechanisms of the Kyoto Protocol: Emissions Trading
- Prof. Dr. Müslüme Narin (Gazi University, Turkey) *

09:15–09:30   #603
Türkiye’de Sürdürülebilir Çevre Politikaları: İklim Değişikliği Örneği
Sustainable Environmental Policy in Turkey: Climate Change Case
- Asst. Prof. Dr. Abdulmenaf Turan (Yüzüncü Yıl University, Turkey) *
- Assoc. Prof. Dr. Mahmut Güler (Trakya University, Turkey)

09:30–09:45   #822
Küresel İklim Değişikliği Sorununa Çözüm İçin Nasıl Bir Sürdürülebilir Kalkınma Anlayışına İhtiyacımız Var?
What Kind of Sustainable Development do we need for the Solution of Global Climate Change Problems?
- Dr. Ayşen Satır (Ministry of Environment and Forestry, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Hakan Reyhan (Hitit University, Turkey)

09:45–10:00   #596
Karadeniz Havzasında Sınıraşan Çevresel Zararlar ve Bölgesel Sorumluluk Rejimi
Transboundary Environmental Damages in the Black Sea Basin and Regional Liability Regime
- Ph.D. Candidate Arda Özkan (Giresun University, Turkey) *

10:00–10:15   #600
Ekolojik Çevreye Duyarlı İşletmecilik Yaklaşımı: Unilever Örneği
Ecological Environment Friendly Business Approach: The Example of Unilever
- Ph.D. Candidate Çetin Kalburan (Pamukkale University, Turkey) *
- Assoc. Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu (Pamukkale University, Turkey)

Schedule and Program

Beykent University Turkish Central Bank TIKA