International Conference on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA

Session papers

SESSION 4C: Turizm I

Session Chair: Assoc. Prof. Dr. Kadir Karagöz

— -


Online link:


02:00–02:15   #601
Turist Akımında Oynaklık: Türkiye Örneği
Volatility in Tourist Inflows: Evidence from Turkey
- Assoc. Prof. Dr. Kadir Karagöz (Celal Bayar University, Turkey) *

02:15–02:30   #765
İnternette Gerilla Pazarlaması ve Turizm Endüstrisindeki Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme
Guerilla Marketing on the Internet and an Evaluation on the Tourism Industry
- Ph.D. candidate Aysegül Kutluk (Kırklareli University, Turkey) *

02:30–02:45   #646
Türk-Rus Vize Serbestliği Anlaşmasının Turizm Ekonomisine Katkısı
The Contribution of Turkey-Russia Liberty of Visa Treaty to the Tourism Economy
- Mr. Halil Şimşek (Istanbul Aydın University, Turkey) *

02:45–03:00   #816
Ülkelerin Turizm İstatistikleri Bakımından Farklı Kümeleme Analizi Metotları ile Sınıflandırılması ve Türkiye’nin Bu Oluşumdaki Yeri
Classification of Countries According to their Tourism Statistics via Different Cluster Analysis Methods and the Place of Turkey in this Structure
- Asst. Prof. Dr. Selay Giray (Marmara University, Turkey) *

03:00–03:15   #720
Endüstri Mirasının Ekonomiye Kazandırılması: Toronto Distilery District Dönüşüm Örneği
Benefiting from Industrial Heritage: Toronto Distilery District Urban Transformation Example
- Prof. Dr. Sülün Evinç Torlak (Pamukkale University, Turkey) *

Schedule and Program

Beykent University Turkish Central Bank TIKA