International Conference on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA

Session papers

SESSION 3D: Hukuksal Sorunlar

Session Chair: Prof. Dr. Faruk Andaç

— -


Online link:


02:00–02:15   #690
Türkiye ve Rusya’da Rekabet Politikası ve Rekabet Hukuku
Competition Policy and Competition Law in Turkey and Russia
- Asst. Prof. Dr. Hülya Göktepe (Anadolu University, Turkey) *

02:15–02:30   #780
İnsan Ticaretinin Ekonomik ve Hukuki Boyutları
Economic and Legal Aspects of Trafficking in Human Beings
- Asst. Prof. Dr. Filiz Tepecik (Anadolu University, Turkey) *

02:30–02:45   #772
Çevrenin Ceza Hukuku Yoluyla Korunması Kapsamında Çevrenin Kirletilmesi Suçları
Protection of the Environment through Criminal Law and Crimes of Pollution
- Asst. Prof. Dr. Nazmiye Özenbaş (Anadolu University, Turkey) *

02:45–03:00   #731
Türkiye’de Giderek Artan Hukuka Aykırı Bir Ekonomik Faaliyet Olarak Kredi Kartı Kullanılması Suretiyle Tefecilik
Usury by Using Credit Card as an Increasing Unlawful Economic Activity in Turkey
- Assoc. Prof. Dr. Hakan Karakehya (Anadolu University, Turkey) *

03:00–03:15   #599
Grev İşçinin Temel Hakkıdır, Engellenemez
Strike is a Fundamental Right for Workers
- Prof. Dr. Faruk Andaç (Çağ University, Turkey) *

Schedule and Program

Beykent University Turkish Central Bank TIKA