International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA

Session papers

All times shown are for the time zone: St. Petersburg, RUSSIA

SESSION 3C: Girişimcilik

Session Chair: Prof. Dr. Recep Kök

Tuesday, 17 September 2013 — 17:00-18:30

17:00–17:15   #735
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyo-Demografik Özellikler Açısından Değerlendirilmesi
Assessment of Kyrgyzstan-Turkey Manas University Students' Entrepreneurship Orientations by Socio-Demographic Characteristics
- Prof. Dr. Lutfiye Özdemir (İnönü University, Turkey)

17:15–17:30   #726
Yerel Ekonomilerin Yeni Aktörü, Bölgesel İnovasyon Stratejileri: RIS Mersin Uygulaması
New Actor of the Local Economies, Regional Innovation Strategies: RIS Mersin Application
- Asst. Prof. Dr. Filiz Tutar (Niğde University, Turkey)
- Prof. Dr. Emine Fırat (Aksaray University, Turkey) *
- Ph.D. candidate Çisil Erkan (Karadeniz Technical University, Turkey)
- Prof. Dr. Erdinç Tutar (Niğde University, Turkey)

17:30–17:45   #754
Girişimcilik ve Spor
Entrepreneurship and Sport
- Asst. Prof. Dr. Yeter Aytül Dağlı Ekmekçi (Pamukkale University, Turkey) *
- Prof. Dr. Ayşe İrmiş (Pamukkale University, Turkey)

17:45–18:00   #786
Türkiye'nin Sakin Şehirlerindeki Kadın Girişimciliğine Sosyolojik Bir Bakış
Women Entrepreneurship in Slow Cities of Turkey from a Sociological Perspective
- Asst. Prof. Dr. Zerrin Sungur (Anadolu University, Turkey) *

18:00–18:15   #648
Dünya'ya Kıyasla Türkiye'de Kadın Girişimciliği
Women's Entrepreneurship in Turkey Compared to the World
- Assoc. Prof. Dr. Gülay Tamer (Beykent University, Turkey) *

18:15–18:30   #803
Yeni Zirve: Girişimcilikte Ahlakın Artan Değeri
New Summit: Increasing Value of Morality in Entrepreneurship
- Prof. Dr. Sabahat Bayrak Kök (Pamukkale University, Turkey)
- Ph.D. candidate Mehtap Sarıkaya (Pamukkale University, Turkey) *

Schedule and Program

Beykent University Turkish Central Bank TIKA