International Conference on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA

Session papers

SESSION 2D: Uluslararası Hukuk

Session Chair: Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu

— -


Online link:


02:00–02:15   #807
Türk Hukuk Sisteminde Tahkim Mevzuatı
Arbitration Rules in Turkish Legal System
- Mr. Ahmet Tuncay (Turkish Supreme Court, Turkey) *

02:15–02:30   #808
Milletlerarası Ticari Tahkim Kuruluşları
International Commercial Arbitration Institutes
- Mr. Uğur Sayın (Turkish Supreme Court, Turkey) *

02:30–02:45   #805
Tahkimde Kamu Düzenin Etkisi
Effects of Public Policy on Arbitration
- Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu (Özyeğin University, Turkey) *

02:45–03:00   #806
Türkiye’de Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizinde Karşılaşılan Sorunlar
Problems in Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in Turkey
- Prof. Dr. Adnan Deynekli (Bahçeşehir University, Turkey) *

03:00–03:15   #804
Ceza Hukukunun Tahkime Etkileri
The Effects of the Criminal Law to Arbitration
- Prof. Dr. Çetin Arslan (Hacettepe University, Turkey)

Schedule and Program

Beykent University Turkish Central Bank TIKA