International Conference on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA

Session papers

SESSION 1D: Uluslararası Sorunlar

Session Chair: Prof. Dr. Ekrem Erdem

— -


Online link:


02:00–02:15   #698
Post – Sovyet Ülkeler Arasında Bölgeselleşme Eğilimleri
Regionalism Tendency in Post – Soviet Countries
- Prof. Dr. Ekrem Erdem (Erciyes University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Halit Mammadov (Erciyes University, Turkey)

02:15–02:30   #610
Açık Denizlere Kıyısı Bulunmayan Avrasya Devletlerinin Transit Geçiş Hakkı
Transit Passage Rights of Eurasian Countries without Coastal Access to High Seas
- Asst. Prof. Dr. Abbas Karaağaçlı (Giresun University, Turkey) *

02:30–02:45   #756
Türkiye’nin Yeni Jeopolitiğinin Çevresi
The New Geopolitical Environment of Turkey
- Assoc. Prof. Dr. Hakkı Çiftçi (Çukurova University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Murat Koç (Çağ University, Turkey)

02:45–03:00   #794
Uluslararası Emek Göçü Bağlamında Almanya’ya Türk İşgücü Göçü ve Sosyo-Ekonomik Etkileri
Turkish Labor Migration to Germany and its Socio-Economic Impacts in the Context of International Labor Migration
- Asst. Prof. Dr. Şenol Yaprak (Kocatepe University, Turkey) *

03:00–03:15   #635
Rusya’nın Oylama Gücünün Avrasya Ülkeleri Üzerindeki Ekonomi Politiği
Political Economy of Russia’s Voting Power on Eurasian Countries
- Asst. Prof. Dr. Ceyhun Haydaroğlu (Bilecik Şeyh Edebali University, Turkey) *

Schedule and Program

Beykent University Turkish Central Bank TIKA