Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

17-18 September 2013 – St. Petersburg, RUSSIA

Session papers

SESSION 1C: Finansal Krizler

Session Chair: Prof. Dr. Harun Bal

Tuesday, 17 September 2013 — 13:00-14:30


Online link:


13:00–13:15   #652
2008 Küresel Krizinin Felsefesi
Philosophy of the 2008 Global Crisis
- Mr. Ziya Arpalı (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

13:15–13:30   #714
Küresel Kriz Sürecinde Altın Fiyatlarını Etkileyen Dinamikler
Dynamics Affecting Gold Prices in the Global Crisis
- Ph.D. Candidate Togan Karataş (Marmara University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Emre Ürkmez (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Turkey)

13:30–13:45   #748
2008 Global Krizinin Geçiş Ekonomilerindeki Etkilerinin Kümeleme Analizi ile İncelenmesi
An Analysis of the Effects of 2008 Global Crises on Transition Economies using Cluster Analysis
- Asst. Prof. Dr. Ali Özer (Erzincan University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Adem Türkmen (Erzurum Technical University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Bülent Diclehan Çadırcı (Erzincan University, Turkey)

13:45–14:00   #641
AB Borç Krizi ve Aktarım Mekanizmaları ile Yayılımı: Türkiye’ye Muhtemel Etkileri
EU Debt Crisis and Contagious Effect via Transmission Mechanisms: Possible Effects on Turkey
- Mr. Mustafa Kemal Topcu (Ankara Chamber of Industry, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Poyraz Gürson (Atılım University, Turkey) *
- Prof. Dr. Halil İbrahim Ülker (Atılım University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Turan Erman Erkan (Atılım University, Turkey)

Schedule and Program

Beykent University Turkish Central Bank TIKA