International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

12-14 October 2011 – Bishkek, KYRGYZSTAN

SESSION DETAIL

All times shown are for the time zone: Bishkek, KYRGYZSTAN

SESSION 6D: Finansal Hukuk

Session Chair: Prof. Dr. Faruk Andaç

Thursday, 13 October 2011 — 16:00-17:30

16:00–16:20   #359
Türkiye’de Mortgage Sistemi ve Ekonomik Kriz Açısından Değerlendirilmesi
An Evaluation of Turkish Mortgage System from the Perspective of Global Economic Crisis
- Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu (Özyeğin University, Turkey) *

16:20–16:40   #360
Sermaye Şirketlerinde Mali Durumun Bozulmasının Nedenleri
The Reasons for Financial Failure in Capital Stock Companies
- Mr. Ahmet Tuncay (Turkish Supreme Court, Turkey) *

16:40–17:00   #361
Türk Hukukunda Mali Yapısı Bozulan Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerde İflasın Ertelemesi
Postponement of Bankruptcy in Capital Stock Companies and Cooperatives
- Mr. Uğur Sayın (Turkish Supreme Court, Turkey) *

17:00–17:20   #307
Avrupa Birliği Bölgesel Kalkınma Politikaları: Yapısal Fonlar ve Diğer Mali Araçlar Çerçevesinde Bir Değerlendirme
Regional Development Policies of the European Union: An Evaluation in the Framework of Structural Funds and Other Financial Instruments
- Prof. Dr. Ahmet İncekara (İstanbul University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Burcu Kılınç Savrul (Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey)

17:20–17:40   #362
Sermaye Şirketlerinde Mali Durumun İyileştirilmesi Yolu Olarak Yeniden Yapılandırma
Restructuring as a Way to Improve the Financial Situation in Capital Stock Companies
- Prof. Dr. Adnan Deynekli (Bahçeşehir University, Turkey) *

Schedule and Program

Beykent University Kyrgyzstan-Turkey Manas University Promotion Fund of the Turkish Prime Ministry Turkish Central Bank