International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

12-14 October 2011 – Bishkek, KYRGYZSTAN

SESSION DETAIL

All times shown are for the time zone: Bishkek, KYRGYZSTAN

SESSION 3C: Orta Asya Ekonomileri I

Session Chair: Prof. Dr. Jusup Pirimbaev

Thursday, 13 October 2011 — 09:00-10:30

09:00–09:20   #281
2005-2009 Döneminde Kırgızistan Ekonomisindeki Yapısal Değişimin Girdi-Çıktı Analiziyle İncelenmesi
An Analysis of Structural Changes in Kyrgyz Economy using Input-Output Technique (2005-2009)
- Asst. Prof. Dr. Ainura Turdalieva (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *
- Assoc. Prof. Dr. Tuncer Özdil (Manisa Celal Bayar University, Turkey)

09:20–09:40   #254
Kamu-Özel İşbirliği Projeleri ve Kırgızistan Ekonomisi Açısından Önemi
Public-Private Partnership and Its Importance for Kyrgyzstan Economy
- Prof. Dr. Ahmet Burçin Yereli (Hacettepe University, Turkey)
- Ph.D. candidate Mustafa Kızıltan (Hacettepe University, Turkey) *

09:40–10:00   #290
Geçiş Ekonomilerinde Liberalizm ve Büyüme İlişkileri
Liberalism and Economic Growth in Transition Economies
- Prof. Dr. Cevat Gerni (Beykent University, Turkey)
- Prof. Dr. Selahattin Sarı (Doğuş University, Turkey)
- Prof. Dr. Mustafa Kemal Değer (Karadeniz Technical University, Turkey)
- Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk University, Turkey) *

10:00–10:20   #342
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Sürdürülebilir İktisadi Büyümenin Belirleyicileri
The Determinants of Sustainable Economic Growth in the Central Asian Turkish Republics
- Asst. Prof. Dr. Fahri Solak (Marmara University, Turkey) *
- Dr. Ercan Sarıdoğan (Marmara University, Turkey)

Schedule and Program

Beykent University Kyrgyzstan-Turkey Manas University Promotion Fund of the Turkish Prime Ministry Turkish Central Bank