International Congress on Eurasian Economies

International Conference on Eurasian Economies

12-14 October 2011 – Bishkek, KYRGYZSTAN

SESSION DETAIL

All times shown are for the time zone: Bishkek, KYRGYZSTAN

SESSION 1B: Uluslararası İlişkiler

Session Chair: Prof. Dr. Doğan Nadi Leblebici

Wednesday, 12 October 2011 — 11:00-12:30

11:00–11:20   #340
Türkiye’deki Gençliğin Şangay İşbirliği Örgütüne Yönelik Tutumuna Pazarlama Perspektifiyle Bakış
A Look at the Perceptions of the Turkish Youth towards Shangai Cooperation Organization from a Marketing Perspective
- Asst. Prof. Dr. Burak Kartal (Celal Bayar University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Çiğdem Sofyalıoğlu (Celal Bayar University, Turkey)

11:20–11:40   #244
Orta Asya ve Güney Kafkasya’daki Türk Cumhuriyetlerinin Küresel Dünyaya Entegrasyonunun Ekonomi Politiği
Political and Economic Integration of the Central Asian and South Caucasian Turkish Republics into the Global World
- Assoc. Prof. Dr. Özlem Arzu Azer (Beykent University, Turkey) *

11:40–12:00   #336
Devi Bağlayan Bağlar: Çin’in Orta Asya Enerji Kaynaklarındaki Çıkarı
The Ties That Binds the Giant: China’s Interests in Energy Sources of Central Asia
- Assoc. Prof. Dr. Hasan Duran (Istanbul University, Turkey) *
- Mr. Kadir Kürşat Yılmaz (Dumlupınar University, Turkey)

12:00–12:20   #333
Orta Asya’da Büyük Oyun: Kırgızistan
The Great Game in Asia: Kyrgyzstan
- Ph.D. candidate Tevfik Orçun Özgün (Hacettepe University, Turkey) *
- Ph.D. candidate Meral Uçmaz (Hacettepe University, Turkey)

Schedule and Program

Beykent University Kyrgyzstan-Turkey Manas University Promotion Fund of the Turkish Prime Ministry Turkish Central Bank