Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

29-31 August 2016 – Kaposvár, HUNGARY

Session

SESSION 5D: Turizm

Session Chair: Prof. Dr. Mithat Zeki Dinçer

30 August 2016 — 11:00-12:30


Online link:


11:00–11:15   #1801
Türkiye’nin Kalkınma Planlarında Turizm Politikası
Tourism Policy in Turkey’s Development Plans
- Asst. Prof. Dr. Yaşar Akça (Bartın University, Turkey) *

11:15–11:30   #1712
Zincir ve Grup Otel İşletmelerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerini Duyurmada Web Sitelerinin Etkinliği Üzerine Bir Araştırma: Türkiye Örneği
A Research on Effectiveness of Web Sites in Announcing Corporate Social Responsibility Activities of Chain and Group Hotels: The Case of Turkey
- Ph.D. Candidate Erhan Boğan (Sakarya University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Şevki Ulama (Sakarya University, Turkey)
- Prof. Dr. Mehmet Sarıışık (Sakarya Applied Sciences University, Turkey)

11:30–11:45   #1653
Otel Oda Fiyatlarının Hedonik Model İle Analizi: Erzurum Örneği
The Analysis of Hotel Room Rates Using Hedonic Model: The Case of Erzurum
- Asst. Prof. Dr. Cem Işık (Atatürk University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Nilgün Bilici (Atatürk University, Turkey) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kaposvár University Kyrgyzstan-Turkey Manas University Turkish-Hungarian Businessmen Association TIKA