Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

29-31 August 2016 – Kaposvár, HUNGARY

Session

SESSION 5C: Çevre ve Tarım Ekonomisi

Session Chair: Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer

30 August 2016 — 11:00-12:30


Online link:


11:00–11:15   #1775
Türkiye’de Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı Uygulamaları
Implementation of Environmentally Based Agricultural Land Protection Program in Turkey
- Dr. Mehmet Hasdemir (Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Turkey) *
- Mine Hasdemir (Agricultural Economy and Policy Development Institute, Turkey)

11:15–11:30   #1774
Geri Dönüşümün Ekonomi Üzerine Etkileri, İnşaat Sektöründe Atık Lastik Kullanımı Örneği
The Effects of Recyling on Economy: The Case of Usage of Scrapped Tires in Construction Industry
- Ph.D. Candidate Hümeyra Tosun (Aksaray University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Fatih Kürşat Fırat (Aksaray University, Turkey)

11:30–11:45   #1772
Türkiye’de Uygulanan Tarımsal Belgelendirme Programları ve Bu Programların Çevresel Sürdürülebilirliğe Olan Etkileri
Agricultural Certification Programs Implemented inTurkey and the Extent of their Contributions to Environmental Sustainability
- Dr. Mehmet Hasdemir (Ministry of Food, Agriculture and Livestock, Turkey) *
- Dr. Füsun Zehra Özkan (, Turkey)

11:45–12:00   #1762
Kooperatif Ortaklarının Kooperatif Yönetimine Katılma Durumları ve Eğilimleri: Tarım Kredi Kooperatifleri Balıkesir Bölge Birliği Örneği
Cooperative Members’ Participation Status and Trends to Cooperative Management: Case of Regional Union of Agricultural Credit Cooperative in Balıkesir
- Dr. Bengü Everest (Çanakkale Onsekiz Mart University, Turkey) *
- Prof. Dr. Murat Yercan (Ege University, Turkey)

12:00–12:15   #1627
Çevre Dostu Ürünlere Ödeme İsteğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Türkiye’den Deneysel Bulgular
Identifying the Factors Affecting the Willingness to Pay for Environmentally Friendly Products: Empirical Evidence from Turkey
- Assoc. Prof. Dr. Rüştü Yayar (Gaziosmanpaşa University, Turkey) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kaposvár University Kyrgyzstan-Turkey Manas University Turkish-Hungarian Businessmen Association TIKA