Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

29-31 August 2016 – Kaposvár, HUNGARY

Session

SESSION 3E: Teknoloji ve Rekabet

Session Chair: Prof. Dr. Erdoğan Taşkın

29 August 2016 — 16:00-17:30


Online link:


16:00–16:15   #1756
Yükselen Piyasalarda Ar-Ge ve İnovasyonun Kalkınma Üzerindeki Etkisi
Influence of R&D and Innovation on Development in Emerging Markets
- Esra Soyu (Aksaray University, Turkey) *
- Prof. Dr. Serdar Altınok (Gazi University, Turkey)
- Assoc. Prof. Dr. Emine Fırat (Aksaray University, Turkey)

16:15–16:30   #1606
Kalkınmada Ar&Ge ve İnovasyonun Önemi; Güney Kore Örneği
The Importance of R &D and Innovation in Development; The Case of South Korea
- Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper (İzmir Demokrasi University, Turkey)
- Assoc. Prof. Dr. Emine Fırat (Aksaray University, Turkey) *

16:30–16:45   #1501
Rekabet Kavramına Yeni Bir Alternatif Yaklaşım: Sistemik Rekabet
A New Alternative Approach to The Concept of Competitive: Systemic Competitiveness
- Asst. Prof. Dr. Nurgün Topallı (Bozok University, Turkey) *
- Assoc. Prof. Dr. Birol Mercan (Necmettin Erbakan University, Turkey)

16:45–17:00   #1765
Ekonomik Büyümede Girişimcilik Eğitiminin Önemi
The Importance of Entrepreneurship Education on Economic Growth
- Prof. Dr. Harun Bal (Çukurova University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Erhan İşcan (Çukurova University, Turkey)
- Birgül Katar (Çukurova University, Turkey) *

17:00–17:15   #1743
Avrasya'nın Rekabet Gücü Türkiye
Eurasian Competitive Capacity Turkey
- Assoc. Prof. Dr. Hakkı Çiftçi (Çukurova University, Turkey)
- Aliye Erşahinoğlu (Çukurova University, Turkey) *

17:15–17:30   #1644
Kurumsal Sürdürülebilirlik Yaklaşımı – Bir Örnek
Corporate Sustainability Approach – An Example
- Ph.D. Candidate Binnur Gürül (İstanbul Gelişim University, Turkey) *

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kaposvár University Kyrgyzstan-Turkey Manas University Turkish-Hungarian Businessmen Association TIKA