Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

29-31 August 2016 – Kaposvár, HUNGARY

Session

SESSION 1D: Finans I

Session Chair: Prof. Dr. Turgut Özkan

29 August 2016 — 11:30-13:00


Online link:


11:30–11:45   #1568
Kırgızistan’da Mikro Finans Uygulamasının Yoksulluk Üzerindeki Etkisi
The Impact of Microfinance on Poverty: Evidence from Kyrgyzstan
- Dr. Kadyrbek Sultakeev (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *
- Assoc. Prof. Dr. Metin Bayrak (Kyrgyz-Turkish Manas University, Turkey)

11:45–12:00   #1680
Borç Krizinde Kemer Sıkma Politikaları Ne Kadar Başarılı?
Austerity Policies in Debt Crisis: The Limits of Success
- Prof. Dr. Naci Tolga Saruç (İstanbul University, Turkey)
- Candan Yılmaz (Gümüşhane University, Turkey) *

12:00–12:15   #1566
Bazı Geçiş Ekonomisi Ülkelerinde Uygulanan Mikrofinans Sistemi Etkinliğinın Faiz Oranlarına Tesiri
Effect of Efficiency on Interest Rate in Microfinance Systems of Some Transition Economies
- Assoc. Prof. Dr. Metin Bayrak (Kyrgyz-Turkish Manas University, Turkey)
- Dr. Kadyrbek Sultakeev (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan)
- Asst. Prof. Dr. Dastan Aseinov (Kyrgyz-Turkish Manas University, Kyrgyzstan) *

12:15–12:30   #1462
Finansal Varlık Olarak Altının Arz-Talep Dengesinin Kısa ve Uzun Dönem Kantitatif Analizi ve Altın Fiyat Fonksiyonunun Ampirik Olarak Test Edilmesi
The Short and Long Term Quantitative Analysis of Supply-Demand Equilibrium of Gold as a Financial Asset and Empirical Testing of Gold Price Function
- Prof. Dr. Sudi Apak (Esenyurt University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Ali Osman Serdar Citak (Medipol University, Turkey)

12:30–12:45   #1728
Türkiye’de Altın Fiyatlarına Etki Eden Temel Faktörlerin Analizi
The Empirical Analysis of the Basic Factors Effecting the Gold Market in Turkey
- Prof. Dr. Turgut Özkan (Doğuş University, Turkey) *
- Çiğdem Kolay (Beykent University, Turkey)

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kaposvár University Kyrgyzstan-Turkey Manas University Turkish-Hungarian Businessmen Association TIKA