Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

9-11 September 2015 – Kazan, RUSSIA

All papers

Paper title Author list Time slot Track Session
2000-2014 Yılları Arasında Türkiye ve Rusya’da Finansal Risklerin Temel Ekonomik Veriler Üzerine Etkilerinin AnalYusuf Ziya Tengiz, Emine Şule Aydeniz2CFinansal Krizler
Alanya’yı Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Ülke Gruplarına Göre Güvenlik Algılarının AnaliziMuharrem Aksu, Ali Rıza Aktaş, Faruk Kerem Şentürk, Mehmet Özer Demir5DMikroekonomi I
Avrasya Gümrük Birliği ve Türkiye’nin ÜyeliğiS. Rıdvan Karluk7BBölgesel Ekonomiler III
Avrasya Ülkelerinde Zamanlararası Bütçe Kısıtının GöstergeleriSabri Azgün3BMakroekonomi
Avrupa Birliğinde Malların Serbest Dolaşımının İlkesinin AnaliziAhmet Ay, Mustafa Gerçeker, Fatih Ayhan5CUluslararası İlişkiler
Avrupa Borç Krizinin Makroekonomik Etkileri ve TürkiyeMehmet Ela, Ahmet Ulusoy2CFinansal Krizler
Beşeri Sermaye Harcamaları: Türkiye’de Yaşanan Gelişmeler ve Sonuçlar Üzerine Bir İncelemeHaşim Akça6EKalkınma I
Bilgi Ekonomisi Sendikal Hareketin Sonu Mu?Adem Kalça6EKalkınma I
Bir Kırsal Kalkınma Modeli Olarak Geleneksel Üretimi Yeniden Canlandırma Örneği: Yeşilyuva Ayakkabı Üretimi
Ayşe İrmiş, Şeyma Gün Eroğlu5DMikroekonomi I
Bişkek’te Faaliyet Gösteren Türk İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi SorunlarıÖmer Faruk Karaman5DMikroekonomi I
Bölgesel Dengesizliklerin Giderilmesinde Yatırım Teşviklerinin Rolü ve Başarı Kriteri Olarak Yakınsama AnalizlerSelahattin Sarı, Ömer Selçuk Emsen, Cevat Gerni, Haktan Sevinç6BBölgesel Ekonomiler II
Changes in the World Power: The United States within the New Balance of Power Paulo Duarte6AInternational Relations
Comparative Analysis of Central Asian Tourism Product from Point of View of Turkish Travelers: A Case of Kyrgyzstan, KazKemal Kantarcı, Murat Alper Basaran, Paşa Mustafa Özyurt2BMicroeconomics
Corruption, Poverty and Economic Performance: Eastern Europe and Central Asia (ECA) CountriesErhan İşcan, Mustafa Ildırar4AGrowth and Development
Değişim Mühendisliği Temelinde Muhasebe Bürolarının Reorganizasyonu: İstanbul’daki Serbest Muhasebeci Mali MüRecep Yücel, Cihat Kartal, MUSTAFA KARA7CGirişimcilik
Dolar Kuru’nun Borsa İstanbul-30 Endeksi Üzerindeki Etkisi ve Aralarındaki Nedensellik İlişkisinin İncelenmesiSelçuk Kendirli, Muhammet Çankaya6CFinans
Economic Expectations for Turkey, Central Asia and Caucasus Beyond 2050Ahmet Salih İkiz6AInternational Relations
Economic Growth: Types and FactorsYuner Kapkaev, Aleksey Poliduts4AGrowth and Development
Effects of Sale of Non-Performing Loans to Asset Management Companies on Stock Performance of BanksSıtkı Sönmezer3AFinance
Efficient and Effective Public Spending for Sustainable Economic GrowthAsel Azhykulova4AGrowth and Development
Ekonomik Kriz Döneminde Turizm PazarlamasıSüleyman Karaçor, Betül Garda7EKalkınma II
Ekonomik Özgürlükler ve Ekonomik Büyüme: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir İncelemeBedriye Tunçsiper, Ömer Faruk Biçen7EKalkınma II
Eğitim ve Kültürün Girişimciliğe Etkisi: Geçiş Ekonomilerinden Kırgızistan’da Üniversite Öğrencilerine YÇağatay Karaköy, Necati Alp Erilli, Sema Babayiğit, Emine Rabia Ersoy7CGirişimcilik
Financial Performance of Commercial Banks: The Case of Kyrgyz RepublicBurulcha Sulaimanova, Adilya Yamaltdinova3AFinance
Fiscal Policy Shocks and the Dynamics of Asset Prices in TurkeyMehmet Balcılar, Evrim Tören2AMacroeconomics
Fiyatları Etkileme SuçuÇetin Arslan, Didar Özdemir2DHukuk I
Foreign Direct Investment Strategy in International Marketing: The Case of TurkeyMustafa Ercilasun, Ayşe Saime Döner, Ayşen Akyüz5ATrade and Growth
Gender Differences in Work Experiences and Work and Learning Outcomes among Employees in the Manufacturing Sector in TurMustafa Koyuncu, Kadife Koyuncu, Ronald J Burke, Fusun Tekin Acar7ASectoral Analysis
Geçişin 25. Yılında Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Dönüşüm Sürecini Özelleştirme ve İktisadi ÖzgürlüklVolkan Yurdadoğ, Haşim Akça, İlter Ünlükaplan7BBölgesel Ekonomiler III
Governance Aspect of Foreign-Exchange Policy in IndonesiaFerry Syarifuddin2AMacroeconomics
Hasta Yatış Süreleri Açısından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Nefroloji Servisi’nin 2012 Yılı AnVolkan Öngel, Emel Duran6DMikroekonomi II
Have Credit Rating Agencies Got a Role in Triggering 2007 Global Financial Crisis?Ersan Bocutoğlu3AFinance
Kalite Kontrol Çemberleri Üzerine Kavramsal Bir AraştırmaMehmet Sarıışık, Gülçin Özbay6DMikroekonomi II
Kalkınma Ajansları Aracılığıyla Dağıtılan Hibelerin PESTLE Yöntemi İle Analizi: Türkiye'de KUZKA ÖrneğiLevent Şahin, Hasan Akça, Hilal Abacı, Gizem Saray7EKalkınma II
Kalkınma ve Eğitim İlişkisi: İnsani Gelişme Endeksine Göre Türkiye’nin Eğitim Düzeyinin DeğerlendirilmesiEmine Fırat, Emre Ürün, Aytaç Aydın7EKalkınma II
Kazakistan Ekonomisinde Ekonomik Büyümenin Kaynakları: Girdi-Çıktı Analizi Yaklaşımıyla Bir İncelemeAinura Turdalieva, Tuncer Özdil5EBüyüme
Keynesgil Sistem, Keynesgil Politikalar ve Keynes’in Gözünden Günümüzün Bir DeğerlendirmesiÖzlen Hiç3BMakroekonomi
Knowledge Economy and Turkey In Terms Of Innovation and EducationBurcu Sakız, Semih Sakız5ATrade and Growth
Konsolide Finansal Tabloların Finansal Kuruluşların Performansı Üzerine Etkisi: Türkiye’deki Kuruluşlar ÜzerinAyşe Tanyeri, Turgut Çürük6CFinans
Kuznet Eğrisi Bağlamında Türkiye’de Finansal Gelişme ve Gelir Eşitsizliği İlişkisinin AnaliziUtku Altunöz6EKalkınma I
Küresel Finans Krizi Sonrasında Sermaye Piyasalarında Şeffaflığın Arttırılması: Türkiye ÖrneğiCüneyd Ebrar Levent2CFinansal Krizler
Küresel İklim Değişikliği Sorununun Çözümü İçin Yeni Bir Sürdürülebilir Kalkınma AnlayışıSerdar Altınok, Emine Fırat, Esra Soyu4DÇevre ve Enerji
Küreselleşme Sürecinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ve İstihdam Yapıları: Yalova ÖrneğiOrhan Koçak, Hande Oğuz Karademir, Eyüp Zengin7CGirişimcilik
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Dış Ticaret Politikalarının Önemiİlkay Noyan Yalman, Mutlu Türkoğlu , Yalçın Yalman4CUluslararası Ticaret II
Kırgızistan Ekonomisi İçin İkiz Açık Hipotezinin Test EdilmesiDamira Baigonushova5BBölgesel Ekonomiler I
Kırgızistan’da Dış Ticaret ve Yurtdışından Transferlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya Etkisi: ARDL Sınır TesJunus Ganiev4CUluslararası Ticaret II
Kırımda Rus İşgalinden Sonra Rusya’ya Karşı Yaptırımların Ekonomik SonuçlarıKutluk Kağan Sümer5CUluslararası İlişkiler
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri ve Zorunlu SendikalaşmaFaruk Andaç3DHukuk II
Mali Kurallar, Yaratıcı Muhasebe ve Mali Saydamlık: Geçiş Ekonomileri Üzerine Bir DeğerlendirmeVolkan Yurdadoğ, Ebru Canıkalp, İlter Ünlükaplan6CFinans
Milletlerarası Mal Satımlarında Sözleşmeden DönmeMustafa Topaloğlu3DHukuk II
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında
Birleşmiş Milletler Antlaşması Çerçevesind
Çağlar Özel, Dila Okyar3DHukuk II
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasının (CISG) Uygulama Adnan Deynekli3DHukuk II
Neoliberal Politikalar Sonucunda Medya Alanında Tekelleşme Eğilimleri ve Türkiye Örneğinde Son Yarım Yüzyıla BaHüseyin Çelik7DSektörel Analizler
Nükleer Enerji Türkiye İçin Doğru Bir Tercih mi?İsmail Güneş4DÇevre ve Enerji
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Ekonomik Performanslarının TOPSIS Metodu ile KarşılaştırılmasıZiya Gökalp Göktolga, Engin Karakış, Hakan Türkay6BBölgesel Ekonomiler II
Orta Asya Türk Devletleri ile Türkiye Arasındaki Turizm Potansiyeli ve Ekonomi Açısından İncelenmesiMuhammet Fatih Sancar, Said Kıngır, Mesut Soyalın5BBölgesel Ekonomiler I
Ortak Para Otoritesine Giden Yol: Ekonomik Entegrasyon Sürecinde Avrasya Ekonomik Birliği Ülkelerinin Bankacılık SeFatma Gündoğdu Odabaşıoğlu7BBölgesel Ekonomiler III
Petrol Fiyatlarındaki Oynaklığın Dış Ticaret ve Milli Gelir Üzerindeki Etkisi: Seçilmiş Bazı Avrasya EkonomileMüjgan Hacıoğlu Deniz, Kutluk Kağan Sümer5BBölgesel Ekonomiler I
Pivotal Points in Utilizing Cloud Services in TurkeyEdiz Şaykol, Ayşe Seçil Avcı7ASectoral Analysis
Regülasyon Teorilerinin Finansal Krizler Üzerindeki EtkileriMustafa Batuhan Tufaner, Kamil Uslu2CFinansal Krizler
Rekabet Gücü ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş Ülkeler Üzerine Panel Veri AnaliziÖmer Selçuk Emsen, Ahmet Alkan Çelik, Ahmet Fatih Aydemir, Ziya Çağlar Yurttançıkmaz5EBüyüme
Remittances as a Shield to Socially-Vulnerable Households in Macedonia: The Case When the Instrument is Not Strictly ExoMarjan Petreski, Blagica Petreski, Despina Petreska5ATrade and Growth
Reverse Innovation Strategy: Local Technology Production Management Performance Booster Demand Trend AnalysisElif Haykır Hobikoğlu, Ahmet İncekara2BMicroeconomics
Rus Dış Politikasında Sibirya Faktörü: Ekonomik Araçlar ve Jeopolitik OyunlarErhan Büyükakıncı5CUluslararası İlişkiler
Savings and Incomes of Households and Inclusive GrowthErcan Uygur1AKeynote session
Seçilmiş Bazı Geçiş Ekonomilerinde İktisadi Özgürlükler ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Bir Panel Veri AnalizHakan Türkay5EBüyüme
Sustainable Development in Russia: Specific Features of Transition ProcedureEkaterina Grigoreva4AGrowth and Development
Telafi Hipotezi Türkiye İçin Geçerli midir?Murat Can Genç, Osman Murat Telatar4CUluslararası Ticaret II
The Effect of Globalization on International Trade: The Black Sea Economic Cooperation CaseAhmet İncekara, Mesut Savrul5ATrade and Growth
The European Union’s Attitude towards Russia between Values and InterestsArmağan Gözkaman6AInternational Relations
The Impact of Microfinance on Entrepreneurship in KyrgyzstanBurulcha Sulaimanova, Kamalbek Karymshakov, Kadyrbek Sultakeev2BMicroeconomics
The Influence of Intellectual Capital on Firm Value towards Manufacturing Performance in IndonesiaEuphrasia Susy Suhendra3AFinance
The Interaction between Stock Prices and Commodity Prices: East Europe and Central Asia CountriesErhan İşcan, Mustafa Ildırar3AFinance
The Power of Interdisciplinary Research: 1+1 > 2Cihan Çobanoğlu1AKeynote session
The Resource Potential of the Participating Countries of the Eurasian Economic UnionRahman Alshanov, Ali Abishev, Saulesh Kalenova, Valentina Gerasimenko6AInternational Relations
Toplumsal Kalkınma ve Kadın Girişimciliği Üzerine Bir AraştırmaHatice Çoban, Feyzullah Eroğlu, Mustafa Koç7CGirişimcilik
Trade Openness and Macroeconomic Policy in OECD CountriesSudi Apak, Naime İrem Koşan2AMacroeconomics
Türk Cumhuriyetlerinin Bulanık Kümeleme Analizi ile Belirlenen Ekonomik Göstergelerle SınıflandırılmasıÇağatay Karaköy, Necati Alp Erilli6BBölgesel Ekonomiler II
Türk Spor Sektöründe Kurumsallaşma: Futbol Kulüpleri ÖrneğiYeter Aytül Dağlı Ekmekçi, Ayşe İrmiş7DSektörel Analizler
Türk İmalat Sanayinde Performans, İnovasyon ve Rekabet Arasındaki İlişkiSeymur Ağazade, Selçuk Perçin, Aykut Karakaya6DMikroekonomi II
Türk İmalat Sanayinde İhracat ve İnovasyon Arasındaki İlişkiSeymur Ağazade, Selçuk Perçin, Aykut Karakaya6DMikroekonomi II
Türki Cumhuriyeti Ülkelerinde Dış Borçların SürdürülebilirliğiPınar Egeli, Haluk Egeli3BMakroekonomi
Türki Cumhuriyetlerin İş Yapılabilirlik Potansiyeli Açısından DeğerlendirilmesiSerkan Dilek, Ali Konak5BBölgesel Ekonomiler I
Türkiye Ekonomisinde Orta Gelir Tuzağı ve Ödemeler Bilançosu KısıtıZekayi Kaya, Erkan Tokucu, Cahit Durmuş, Murat Aykırı5EBüyüme
Türkiye Ekonomisinin Orta Gelir Tuzağına Düşüp Düşmediğine Dair Tartışma: Kur Değerlenmesi Çerçevesinde BiÖmer Selçuk Emsen, Mine Gerni, Murat Nişancı, Adem Türkmen3BMakroekonomi
Türkiye Kazakistan İlişkilerinin Dış Ticaret Verileri ve Kurumlar Perspektifinden İncelenmesiİlker Salih Ebrem6BBölgesel Ekonomiler II
Türkiye ile Rusya Federasyonu Serbest Ticaret Anlaşmasının İki Ülke Ticaretine Olası Etkileri ve Vergisel YansımRaşit Gültekin, Mustafa Erkan Üyümez3CUluslararası Ticaret I
Türkiye'de Uygulanan AB Hibe Destekli Projelerin İncelenmesi (2000-2015)Levent Şahin, Hasan Akça, Hilal Abacı, Gizem Saray5CUluslararası İlişkiler
Türkiye-Rusya Dış Ticaretinin Sektörel Düzeyde AnaliziGizem Akbulut, Candan Yılmaz3CUluslararası Ticaret I
Türkiye’de Baklagil Üretiminde Sürdürülebilirlik Açısından Etkili Faktörlerin AnaliziMehmet Hasdemir, Tijen Özüdoğru, Bülent Miran, Mine Hasdemir4BTarım Ekonomisi
Türkiye’de Bireysel Emeklilik Fonlarının Performansı ve Temel Yatırım Araçları ile KarşılaştırılmasıTurgut Özkan, Özge Demirkale6CFinans
Türkiye’de Devletin Vergilerle Ekonomiye Müdahalesinin Sınırları Sabahat Binnur Çelik2DHukuk I
Türkiye’de Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesinde Devletin SorumluluğuEbru Karaman2DHukuk I
Türkiye’de Tahıl Üreticilerinin Tarımsal Amaçları ve Üretimlerini Sürdürme EğilimleriGonca Gül Yavuz, Tijen Özüdoğru, Bülent Miran4BTarım Ekonomisi
Türkiye’de Tarımsal Destekleme PolitikalarıSibel Tan, Bengü Everest, Mehmet Hasdemir4BTarım Ekonomisi
Türkiye’nin Avrupa Birliği Ülkeleri ile Endüstri-içi Ticaretinin Belirleyicileri: Çekim Modeli Sonuçları (1996Mustafa Kemal Değer, Muharrem Akın Doğanay, Osman Murat Telatar3CUluslararası Ticaret I
Ukrayna Krizi'nin Türkiye ve Ukrayna Ekonomik İlişkilerine EtkileriSudi Apak, Selin Kozan7BBölgesel Ekonomiler III
Uluslararası Ekonomi Hukuku Kavramı ve Uluslararası Ekonomi Hukukunun KaynaklarıŞaban Kayıhan, Mehmet Eski2DHukuk I
What are the New Functions of Agriculture Cooperatives in the Progress of Globalization? The Case of Agriculture CooperaMustafa Yücel, Neslişah Taner, Yaşar Aktaş7ASectoral Analysis
Workplace Learning Cultures, Learning Potential and Important Work Outcomes among Managerial Employees in Five-Star TurkMustafa Koyuncu, Kadife Koyuncu, Ronald J Burke, Bekir Esitti2BMicroeconomics
Yenilenebilir Enerji Tüketimi, İktisadi Büyüme ve Karbondioksit Emisyonu Arasındaki Nedensel İlişki: Orta Doğu vRaziya Abdiyeva, Zamira Oskonbaeva, Ebru Çağlayan Akay4DÇevre ve Enerji
Yükselen Bir Değer Olan Medikal Turizmin; Türkiye Ekonomisine KatkısıVedat Moloğlu5DMikroekonomi I
Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilir Kalkınma Açısından E-Atık Yönetiminin ÖnemiAsım Günal Önce, Mehmet Marangoz, Ali Emre Aydın4DÇevre ve Enerji
Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıklarına Dair Kısıtlar Nelerdir? Yükseköğrenim Öğrencileri Üzerine Bir AraşMehmet Sarıışık, Akif Gökçe, Orhan Batman4BTarım Ekonomisi
Ülkelerin İnsani Gelişmişlik Endeksi Değişkenlerine Göre Etkinliklerinin İncelenmesiMiraç Eren, Selim Başar, Murat Eren6EKalkınma I
Üniversite Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Demografik FaktörlerRaziya Abdiyeva7EKalkınma II
İhracat Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Rusya ÖrneğiÖzgür Uysal, Sultan Sat3CUluslararası Ticaret I
İnternet’ten Alışverişte Tüketiciler Tarafından Algılanan Riskler ve Risk Azaltma ÇabalarıSelçuk Burak Haşıloğlu, Çetin Kalburan7DSektörel Analizler
İnşaat Endüstrisinde Geri Dönüşüm Çalışmalarının Geliştirilmesi ve Ekonomi Üzerine EtkileriFahri Akbaş, Fatih Kürşat Fırat4DÇevre ve Enerji
İthalatta Haksız Rekabet ve Türkiye’de Anti-damping UygulamalarıHülya Göktepe4CUluslararası Ticaret II
İş Görenlerin İş Yaşam Dengesine Yönelik Tutumlarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki EtkisiUfuk Durna, Ali Babayiğit6DMikroekonomi II
Аудит и его влияние на формирование национального капиталаKylychbek Supataev3EМакроэкономика
Внешнеторговая деятельность индивидуального предпринимательстKhicheza Fynchina2EМеждународная торговля
Государственный маркетинг как фактор, влияющий на укрепление макAnara Kamalova3EМакроэкономика
Интеграционные инициативы в Каспийском регионе: тенденции и персLidiya Parkhomchik4EРегиональные экономики
Легализация платных услуг - источник повышения заработной платы Damira Japarova3EМакроэкономика
О неэкономических факторах воздействия на Евразийское экономичеTurar Koychuev, Merim Koichueva1AKeynote session
Особенности Российской Безработицы и Безработных: 2000-2014ггAlexandra Salatova3EМакроэкономика
Предпосылки вхождения Кыргызстана в Евразийский экономический сJusup Pirimbaev2EМеждународная торговля
Региональный анализ российской внешней торговли в целях содейстRinas Kashbrasiev, Anatoly Stepin2EМеждународная торговля
Торгово-экономические связи раннесредневекового Кыргызского гоMuratbek Kozhobekov2EМеждународная торговля
Факторы, Определяющие Роста Микрокредитного Сектора в КыргызстаTurusbek Asanov, Kadyrbek Sultakeev4EРегиональные экономики
Экономика мусульманской повседневности: религиозные и экономичеAlsou Garaeva4EРегиональные экономики

# 123

Schedule and Program

Eurasian Economists Association Beykent University Kazan Federal University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank