Eurasian Economists Association

International Conference on Eurasian Economies

1-3 July 2014 – Skopje, MACEDONIA

Session papers

SESSION 7B: Uluslararası Ekonomi II

Session Chair: Prof. Dr. Cevat Gerni

2 July 2014 — 16:00-17:30


Online link:


16:00–16:15   #907
Ticari Beklentiler Teorisi ve Çin’in Yükselişi: Barışçıl Bir Gelecek?
Trade Expectations Theory and China’s Rising: Towards a Peaceful Future?
- Ph.D. Candidate Ümit Alperen (Süleyman Demirel University, Turkey) *
- Ph.D. Candidate Ahmet Günay (Süleyman Demirel University, Turkey)

16:15–16:30   #972
Hizmet Ticaretinin Geçiş Ekonomileri Üzerindeki Etkileri: 2000-2010
The Effects Service Trade on Transition Economies: 2000-2010
- Prof. Dr. Sevda Yapraklı (Atatürk University, Turkey)
- Prof. Dr. Mehmet Sinan Temurlenk (Atatürk University, Turkey) *
- Asst. Prof. Dr. Adem Türkmen (Erzurum Technical University, Turkey)
- Asst. Prof. Dr. Aslı Cansın Doker (Erzincan Binali Yildirim University, Turkey)

16:30–16:45   #1088
Orta Asya’da Dış Ticaretin Gelişmesinde Lojistik Hizmetlerinin Rolü
The Role of Logistics Services in Development of Foreign Trade in Central Asia
- Assoc. Prof. Dr. Nazım Çatalbaş (Anadolu University, Turkey) *

16:45–17:00   #965
Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesinde Makedonya ile Türkiye’nin Dış Ticaret İlişkilerinin İncelenmesi
Analyzing the Foreing Trade Relations of Turkey and Macedonia within the Framework of Free Trade Agreement
- Ph.D. Candidate Neslihan Koç (Hitit University, Turkey) *

17:00–17:15   #1038
Kültürel Farklılıkların Ülkeler Arası Mal Akımlarına Etkisi Üzerine Bir Literatür İncelemesi
Analysing the Effects of Cultural Differences to International Trade in Manufactured Goods: A Literature Survey
- Ph.D. Candidate Tuğçe Uğur (Çukurova University, Turkey)
- Ph.D. Candidate Mehmet Sedat Uğur (Çukurova University, Turkey) *

Schedule and Program

Beykent University Ss. Cyril and Methodius University Kyrgyzstan-Turkey Manas University TIKA Turkish Central Bank